Franken.be neemt uw privacy ernstig. Daarom werden alle nodige maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik ervan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van jou bewaren, voor welke doeleinden die informatie gebruikt wordt, hoe je jouw gegevens kunt inkijken en hoe je ze kunt laten verwijderen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Franken.be bvba, via medewerkers van onze klanten of die ons via partners ter beschikking gesteld worden voor de correcte uitvoering van opdrachten die jij ons – rechtstreeks of onrechtstreeks – toevertrouwt : het op- & afbouwen van standen en inrichting van commerciële ruimtes.

Wanneer je zich voor het eerst op de website www.franken.be als klant registreert, worden volgende gegevens bijgehouden in jouw persoonlijk profiel:

  • Persoonlijke identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Firmagegevens

Zodra je via de website een eerste offerteaanvraag of bestelling geplaatst heeft, worden aan jouw persoonlijk profiel de bestelhistoriek en de betalingshistoriek toegevoegd.

Via het contactformulier in het tabblad Contact kunt u schriftelijk een vraag, opmerking of suggestie overmaken aan Franken.be. Ook hier worden de door jouw ingebrachte gegevens bewaard die nodig zijn om het bericht te beantwoorden en/of op te volgen.

Bewaartermijn

Voor bestellingen, orderbevestigingen en betaalverkeer hanteert Franken.be de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van 7 jaar + 3 jaar. Gedurende die tijd worden ook uw persoonsgegevens bewaard op een beveiligde server.

Interne en externe verwerking - Gebruik door derden

De persoonsgegevens waarover Franken.be beschikt, worden uitsluitend intern gebruikt om alle communicatie en interactie met de klant optimaal te laten verlopen. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers die opgeleid werden om met die gegevens om te gaan en die verplicht zijn de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

Franken.be stelt geen persoonsgebonden gegevens ter beschikking van derde partijen, noch gratis noch tegen betaling, en neemt alle nodige voorzorgen om de onrechtmatige toegang tot en het oneigenlijk gebruik van haar databestanden onmogelijk te maken.

Inzage- en aanpassingsrecht

Je hebt op elk moment het recht de over jou bewaarde persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of aanpassen of te laten verwijderen. Voor inzage volstaat het een e-mail te sturen naar info@franken.be of tijdens de kantooruren telefonisch contact op te nemen op het nummer +32 55 39 01 80

Voor het laten verwijderen van uw persoonsgegevens kan je jouw verzoek via e-mail staven met een eenvoudige authenticatie, een scan van de voorzijde van uw identiteitskaart. Desgewenst kunt u zich tijdens de kantooruren ook aan het onthaal aanbieden om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Vragen en suggesties

Voor alle vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de persoonsgegevens die Franken.be verzamelt, verwerkt en bewaart, kan u terecht bij:

Franken.be bvba
Oudenaardebaan 16
BE-9690 Kluisbergen
Telefoon +32 55 39 01 80
E-mail info@franken.be

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Franken.be houdt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 26/02/2021 .
 

Almost there!